بيشتر
صفحه اصلي
اخبار
اخبار
اخبار
اخبار
اوقات شرعي
بازديدها
تبليغ ها
تقويم
جستجو
زمان ديجيتال
نظر خواهي
نوار راهبري
وب سايت ها
ورود
هراتی

هراتی

هراتی

011.jpg

harati
يكشنبه 24 دي 1396 ارتباط با احمدعلی هراتی - مدیرکل
تلفن: روزهای ملاقات عمومی: سه شنبه ها از ساعت 7:30 صبح تا 14:30

کرج میدان توحید بلوار قدس برج سامان طبقه دهم حوزه مدیرکل - کد پستی 3134953181
32255001-026
32255002-026

modir@alborzpl.ir
جهت ارتباط مستقیم ایمیلی با مدیرکل کتابخانه های عمومی استان البرز

نسخه قابل چاپ
 
تعداد بازديد اين صفحه: 4599